Bạn cũng có thể thích..

7 Bình luận

  1. Ko cho thì máy chủ đặt ơ nước ngoài lại lấy hết tiền

  2. Không cho đặt cược thì họ thích họ vẫn đặt qua các trang lâu thôi .

  3. Hay, nó có thể bỏ vé số giấy và dẹp bỏ được nạn số đề, hạn chế được một số lượng lớn đội quân bán vé só dạo và những kẻ ăn theo làm giàu nhưng không ra của cải mà không nộp thuế.

  4. Nghe thì cũng có vẻ như là ok đấy

  5. Nhà nước cho cá cược rồi thu thuế cũng được, nếu ko cho hiện tại các trang mạng người ta cũng chơi mất đi nguồn thuế rất lớn

  6. hòa nhập -quản lý được dòng tiền ! kết hợp với Bộ Công An !

  7. Đang hết tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.